Yesterday's Results

Updated: Thu Nov 26 18:05:01 2020

#SlayerMobs
1Yuki 61
2Mystaken 28
3Tokonki 1
4Mystbehave 1
#LearnerExp
1Yuki 11019.183
2Mystaken 5377.337
3Mystbehave 43.484
4Tokonki 40.892
#SlackerTime
1Yuki 0:49:47
2Mystaken 0:39:45
3Tokonki 0:09:21
4Mystbehave 0:06:26